Erbjudande

Här kan du läsa om vårt erbjudande

Nu lanserar vi tjänsten 10 000-100 000 Mbit/s kapacitet till bostadsrättsföreningar i Stockholm. Det är inte bara en banbrytande kapacitet som erbjuds utan även till en kostnad som saknar motstycke. Bostadsrättsföreningen betalar endast från 29 kr per hushåll och månad. Kostnaden för att ansluta en bostadsrättsförening varierar lite beroende på hur många bostäder föreningen består utav. Ju fler bostäder som ansluts desto billigare blir det per hushåll.

Kapacitet har byggt ett av världens bästa fiberoptiska meshnät, i Stockholm. Detta unika nät består till stor del utav passiv utrustning. Fördelarna med detta är att det bland annat krävs en mindre mängd energi för drift och väldigt enkelt underhåll. Vidare förbättras både kapacitet, redundans och latens genom mesh tekniken. Detta är ett av världens mest energisnåla stadsnät.

Ladda ner flyer!

Se filmen om hur det hela startade.

Filmen illustrerar det Mesh nät som vi har skapat för att nå Stockholms fastigheter. Via detta nya nät når vi omkring 96% av alla fastigheter med en grym kapacitet och tillgänglighet. Hemligheten bakom detta fantastiska Mesh nät bygger inte bara på ny teknik utan även av en stark önskan till förnyelse och förändring.

Vi är idag sannolikt den enda operatören som använder transportprotokollet TRILL. Några av TRILLs främsta styrkor är att protokollet ser till så att nätverket får en jämn trafikfördelning samt att det helt tar bort behovet av inaktiva och blockerade länkar. Implementationen av TRILL protokollet gör att vi i högre grad kan sammankoppla noder med varandra i en så kallad mesh eller fabric-topologi. Detta gör att trafiken har mängder av vägar genom nätverket vilket resulterar i hög feltolerans och tillgänglighet.